• Tietotekniikka
    • Oheislaitteet
    • Asennus ja varaosat
    • Koti ja viihde

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

 

Tämä on SH-Group Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 13.04.2018. Viimeisin muutos 28.04.2018.

 

 

Rekisterin ylläpitäjä ja tietopyynnöt

 

Käsiteltävien henkilötietojen rekisterin ylläpitäjänä toimii:

 

SH-Group Oy (Y-tunnus: 1466723-6)

Posti- ja käyntiosoite: Itäinen Pitkäkatu 26, 20700 Turku, Finland
Sähköposti: tietoturva@sh-group.fi

Voit milloin tahansa pyytää itseäsi koskevista tietoista tietoa, joita olemme tallentaneet ja oikeuksista oikaista, estää ja poistaa kyseisiä tietoja.     

 

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää asiakaspalvelustamme.

 

 

Tiivistelmä

 

Tietokonekauppa.fin sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä.

Tietosuojaselosteella informoimme palvelumme käyttäjiä heidän henkilötietojensa käsittelystä.

Asiakas joka rekisteröityy tai tilaa SH-Group Oy:n palvelusta  on määritetty tietosuoja-asetuksessa asiakas. Asiakkaan on hyväksyttävä tietosuojaselosteessa ehdot käyttääkseen SH-Group Oy:n tarjoamia palveluita.

 

Keräämämme tiedot voidaan jakaa käyttäjän antamiin, verkkopalveluiden käytöstä havaittuihin sekä analytiikan avulla johdettuihin tietoihin.

 

Käytämme keräämiämme tietoja:

- Hyvän asiakaskokemuksen tarjoamiseen

- Mahdollisten tuotesuosituksien ja markkinoinnin parantamiseen

- Asiakaspalvelun ja verkkokaupan kehittämiseen

- Turvallisen palvelun toimittamiseen

 

Tietoja ei käytetä automatisointuun päätöksentekoon tai profilointiin.

 

 

Mitä tietoja minusta voidaan kerätä?

 

Käyttäjän tietoja kerätään kun asiakas tekee itse tai asiakkaan pyynnöstä tehdään tilaus tai rekisteröidytään sivustolle. Hän antaa henkilökohtaisesti tunnistavat tiedot ja hyväksyy tietoturvasuojan selostuksen.  Käytämme sähköpostiosoitetta asiakkaan tunnistamiseen, kun hän rekisteröityy asiakastililleen. Emme

    - Henkilönimitiedot, kuten nimi, sukupuoli
    - Yritys/organisaatio, asema

    - Yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero

    - muita tilaukseen tai yhteydenpitoon asiakkaan antamia tietoja

    - Asiakkaan suostumuksella, sijaintitiedot

    - Osassa palveluistamme voi olla Google tai Facebook -kirjautumiseen käytetty
      sähköpostiosoite tai varmenne.
    - Asiointi ja käyttötiedot, kuten tilaushistoria
    - Suostumukset suoramarkkinointiin
    - Oman suositukset ja kiinnostuksen kohteet

    - tietoja säilytetään kunnes asiakas itse poistaa tietonsa tai pyytää ne poistamaan

Maksutapahtuman rekisteröinti

 

Asiakkaan tehdessä luottosopimus tai maksusuoritussivustolla Checkout -maksutapaa käyttäen:. Syötetyt tiedot eivät tallennu SH Group Oy:n -järjestelmään, vaan ne tallentuvat Checkout Finland Oy -maksuportaaliin. He tarvitsevat:

    
    - pankkitunnistautumisen verkkopankkitunnuksin

    - luotonantajat saattavat lisäksi myös tarvita henkilötunnuksen

    - ammatti, palkkaus, työsuhteen kesto -tietoja saatetaan myös tiedustella kolmannen
    osapuolen sivustolla, luottopäätöstä haettaessa. Yrityksemme ei kerää näitä tietoja, mutta
    ne tallentuvat maksusivuston järjestelmään. Tarvittaessa tarkastakaa kolmannen
    osapuolen tietosuojaselosteesta henkilötietojenne käyttötarkoitus.

    
Checkout Finland Oy:n mukaan henkilötietoja käytetään maksupalvelulaissa määriteltyjen     
maksupalvelutoimeksiantojen suorittamiseen. Tarkemmin henkilötietojen käsittelyn     tarkoituksena on:
    - asiakaspalvelu
    - asiakassuhteen muodostaminen, hoito ja palvelujen tuottaminen
    - lakiin perustuvien viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten säilytys-,
    raportointi- ja kyselyvelvoitteiden hoitaminen
    - suoramarkkinointi
    - riskienhallinta

 

 

 

Henkilötietojen käyttö ja tilastointi

 

Henkilötietoja käytetään:

 

    - asiakkuussuhteen ylläpitoon ja hoitamiseen, esim. takuuasiat

    - markkinointiin asiakkaan luvalla
    - palvelujen ja markkinoinnin kehittämiseen

    - tilausten toimittamiseen, käsittelyyn ja arkistointiin

    - väärinkäytösten estämiseen

    - asiakaspalvelun tarjoamiseen

 

Rekisteröityneiden henkilötietojen käyttö tilastoinnissa:

 

    - Tilaushistoria, tilatut tuotteet, toimitettut ja toimittamattomat tilaukset

    - Toimitustiedot

    - Palautteet

    - Tuotearviot

    -  Kirjautumishistoria ja siihen liittyvät muut tunnistetiedot

    - kohdennettuja tarjouksia sivustollamme, käytettyjen ja selailtujen tietojen perusteella.

 

Tietojen pääasiallinen lähde on käyttäjä itse. Rekisteriin saatavat tiedot saadaan asiakkaalta www-lomakkeista, lähetetyistä viesteistä, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 

 

Tietoja käsitellään asiakkaan ja SH-Group Oy:n välissä asiakassuhteessa, sivuston käytössä ja asiakkaan suostumukseen perustuen. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

 

Miten tietojani suojataan ja säilytetään?

 

Kaikki henkilötiedot säilytetään järjestelmässä, johon on pääsy ainoastaan SH-Group Oy:n henkilökunnalla. Asiakkaan tiedot säilytetään Suomessa olevalla palvelimelle, jonka tietoturva on korkealla tasolla. Palvelimet ovat suojattu palvelunestohyökkäyksiä ja tietomurtoja vastaan.  Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Henkilötietoja säilytetään aiemmin kuvaamissamme käyttötarkoituksissa.

Asiakkaan pyynnöstä hänen henkilötietonsa voidaan poistaa ja verkko-ostos henkilötietojen osalta anonyymisoida. Kuitenkin on otettava huomioon, että kirjanpidollisesti emme voi poistaa maksusuorituksia tai kirjanpitohistoriaa kokonaisuudessaan tilaustapahtuman osalta asiakkaan pyynnöstä. Tietojen poistamisen jälkeen asiakkaan tiedot eivät ole järjestelmässämme enää käytettävissä selosteessa mainittuihin tarkoituksiin.

 

Henkilötietojen käsittelyä valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti.

 

Tapahtumaloki

 

Järjestelmämme kirjoittaa tilaushetkellä on lokitiedostoja, johon tallennetaan valittu maksutavat ja toimitustapa, siihen tallennetaan ostoshetken tiedot ja IP -osoitteet sekä tilaushetkellä annetut tiedot, lukuunottamatta kolmannen osapuolen kuten Checkout Finland Oy -sivustolle syötettyjä tietoja.

 

Lokitiedostoja keräävät tiedon ja turvaavat mahdollisten väärinkäytösten varalta tilauksen tiedot. Lokitiedojen tietoja ei ole yhdistetty henkilötietoihin, eivätkä ne sisällä luottokortti- tai henkilötunnus tai muita pankkitunnistautumistietoja. Lokitiedostoja säilytetään viranomaistiedostelun sekä järjestelmämme kehittämisen tukena.


Loki sijaitsee tietoturvallisella palvelimellamme Suomessa ja on ainoastaan SH-Group Oy:n henkilökunnan käytettävissä.

 

 

Kuka käsittelee henkilötietojani?

Asiakastietoihin on pääsy vain SH-Group Oy:n henkilökunnalla. Henkilötietoja käsitellään eettisesti ja turvallisesti. Kaikkien kumppanien kanssa on sopimuksissa huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset. Henkilötietoja jaetaan vain luotettujen sopimuskumppaneiden kanssa, kuten tavarantoimittajat, luotonantajat.


Luovutamme henkilötietoja ulkopuoliselle taholle ainoastaan siinä tapauksessa, että laki sen sallii, esimerkiksi sopimuksen mukaisesta markkinointitarkoituksessa, laskutuksen vuoksi tai viranomaisen pyynnöstä.

Tilauksen toteuttamiseksi ulkopuoliset palveluntarjoajat kuten kuljetusyritykset ja pankit saavat tiedot meiltä jotka on välttämättömiä tilauksen ja sopimuksen toteuttamiseksi. Palveluntarjoajamme saavat käyttää tietoja ainoastaan annettuun käyttötarkoitukseen.

 

Turvallinen tiedonsiirto

 

Asiakkaiden henkilötiedot välitetään turvallisesti salattuna SSL-koodausjärjestelmään (Secure Socket Layer). Olemme suojanneet verkkosivustomme ja muut järjestelmämme teknisillä ratkaisuilla, jotka estävät asiakkaiden tietojen katoamisen, tuhoutumisen, väärinkäytön, muuttamisen tai valtuutttamattomien henkilöiden toimesta tapahtuvaa levittämistä vastaan.